SZKOLENIE CHEMICZNO-EKOLOGICZNE JEDNOSTEK OSP


26-28 kwietnia br.na terenie naszej JRG odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, na poziomie podstawowym dla jednostek OSP. W szkoleniu brało udział 8 druhów.  Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Obornikach. Podczas trwania kursu druhowie realizowali następujące tematy: Zagrożenia występujące przy działaniach z materiałami niebezpiecznymi, sposoby rozpoznawania substancji niebezpiecznych, urządzenia i techniki pomiarowe, techniki kontrolowania i uszczelniania emisji substancji niebezpiecznych , rodzaje i sposoby dekontaminacji , działania ratownicze podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych.

Opracował: sekc. Piotr Burda.

zdjęcia: ogn. Piotr Ziemski