Ćwiczenia i rozpoznanie na obiektach Rogstol sp. z o. o.

W dniach 20.01.2020 – 22.01.2020r dla poszczególnych zmian służbowych odbyły się ćwiczenia oraz zapoznanie z obiektem  Rogstol sp. z o. o. w Rogoźnie.
Do zadaniach JOP należało:
- sprawdzenie oznakowania drogi pożarowej na terenie zakładu,     - dokonać lokalizacji najbliższych hydrantów wokół obiektów,   

- sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektów,
- przeanalizowanie utrudnień powstałych w trakcie dojazdu do obiektów,
- zapoznać się ze specyfikacją zakładu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 Celem było zapoznanie z:
- zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,
- zaopatrzeniem wodnym,
- warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi,
- sprawdzenie warunków prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- rozpoznanie obiektu pod względem prewencyjnym.

Sporządził: asp. Adrian Brose

Zdjecia:  JRG