ROZPOZNANIE URZĄD MIASTA OBORNIKI

18.19,20 listopada br. wszystkie zmiany służbowe z jednostki ratowniczo - gaśniczej w Obornikach udały się na rozpoznanie Urzędu Miasta w Obornikach na ulicy Józefa Piłsudskiego 76. Celem rozpoznania było zapoznanie się z obiektem w naszym rejonie oraz sprawdzenie w szczególności możliwości dojazdu do różnych miejsc oraz manewrowania samochodami ratowniczo gaśniczymi w przypadku wystąpienia ewentualnego zdarzenia. Zwrócono uwagę na specyfikę działań ratowniczych w tym w miejscach trudno dostępnych a także możliwościami zorganizowania zaopatrzenia wodnego w tym rozmieszczenie hydrantów.

Opracował: st.str. Łukasz Bednarek

Zdjęcia: st.str. Łukasz Bednarek