POŻAR W KISZEWIE

2 maja 2020r. dyżurny SK KP PSP, o godzinie 3:42 odebrał zgłoszenie o pożarze chlewni w miejscowości Kiszewo. 

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu KDR stwierdził, że jest to budynek gospodarczy (brak żywego inwentarza) a zadymieniem objęte jest całe poddasze. 

Podjęte działania: 

  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 
  • Oświetlenie terenu akcji,
  • Podanie 4 prądów wody w natarciu, 
  • Prace rozbiórkowe dachu.

Na miejscu zdarzenia również: OSP Kiszewo, OSP Nowołoskoniec oraz OSP Dąbrówka Leśna. 

Sporządził: sekc. Michał Obidowski

Zdjęcia: st. asp. Waldemar Michałek