Narada pionu operacyjnego

 

12 lipca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach odbyła się narada pionu operacyjnego. Podczas narady zostały podjęte następujące tematy:

1.    Omówiono zalecenia dotyczące uzupełniania części opisowej w kartach zdarzeń i uwag co do meldunków ze zdarzeń.
2.    Przypomniano o zasadach BHP podczas realizacji zadań z zakresu:
a.     ratownictwa wysokościowego z użyciem skokochronu,
b.    ratownictwa wodnego,
c.     bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczych, w których występuje możliwość porażenia prądem elektrycznym.
d.    bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczo – gaśniczych związanych z substancją o nazwie fentanyl oraz jego pochodnymi
e.    zabezpieczenia miejsca zdarzeń podczas działań –ratowniczo gaśniczych.
3.    Omówiono najważniejsze aspekty dysponowania SIS do działań ratownictwa wodnego.
4.    Przypomniano o porozumieniach dotyczących obszarów współdziałania
z powiatami ościennymi z uwzględnieniem właściwego dysponowania SIS.
5.    Przypomniano informacje o organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także omówiono uwagi i wnioski do zasad prowadzenia korespondencji radiowej.
6.    Omówiono porozumienie ABW z PSP w zakresie współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia.
7.    Przypomniano o konieczności przesyłania ostrzeżeń meteorologicznych
do wiadomości OSP, PCZK i GCZK, a także polecono monitorowanie nowej wersji aplikacji INGW.
8.    Omówiono nieprawidłowości po IGO dla JRG i OSP pow. obornickiego.
9.    Przypomniano o konieczności prowadzenia stałego nadzoru nad bazą wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu obornickiego.
10.    Omówiono ramowe zasady funkcjonowania oficera i nieetatowej służby w SK KP.
11.    Omówiono monitorowanie procesów analitycznych za I półrocze br.
12.    Omówiono tematykę terminowego wykonywania sprawozdań do SK KW PSP,
13.    Przypomniano o właściwym zabezpieczeniu materiałów niejawnych znajdujących się w SKKP PSP.
14.    Omówiono zdarzenia z miejscowości Wychowaniec i Chrustowo, z uwzględnieniem przeprowadzonych analiz.
15.    Omówiono tematykę prowadzenia akcji „ BEZPIECZNE WAKACJE-LATO 2018”.