LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO OSP W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP