ĆWICZENIA W "LUDWIK STYL"

W dniu 21.11.2018r. odbyły się ćwiczenia taktyczno bojowe "LUDWIK" dla SIS JRG Oborniki oraz OSP gminy Rogoźno.

Scenariusz zakładał, że na ternie zakładu LUDWIK STYL, dochodzi do pożaru. Zdarzenie to powstaje w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w naczepie samochodu ciężarowego podczas załadunku (naczepa wypełniona jest gotowymi zestawami meblowymi). W wyniku pożaru powstaje silne zadymienie hali produkcyjno – magazynowej, podjęta próba gaśnicza przez pracowników i kierowcę pojazdu okazuje się nieskuteczna. 

Zadaniem zastępów z JRG (OSP) jest zlokalizowanie i ugaszenie powstałego pożaru, a zadaniem kolejno przybyłych zastępów  jest przygotowanie zaopatrzenia wodnego na ternie akcji oraz obrona hali produkcyjnej w postaci prądów gaśniczych i kurtyny wodnej oraz przeszukanie pomieszczeń obiektu pod względem osób poszkodowanych. 

Celem przeprowadzonych manewrów było: sprawdzenie i reagowanie SIS podmiotów ochrony przeciwpożarowej oraz pracowników "LUDWIK STYLE" na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie zakładu. 

Do zadań szczegółowych realizowanych przez JRG Oborniki należało m.in.:  

  • Sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z zasadami BHP,
  • Sprawdzenie czasu dojazdu pojazdów JRG na teren zakładu,
  • Sprawdzenie planów i procedur występujących w zakładzie LUDWIK STYL,
  • Sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń z wykorzystaniem PR, KDW i KRG,
  • Sprawdzenie umiejętności organizacji działań ratowniczych, w tym dzielenia terenu akcji na odcinki bojowe. 

W dniach 19, 20, 21 listopada 2018r. odbyło się rozpoznanie zakładu oraz ćwiczenia praktyczne realizowane przez poszczególne zmiany służbowe JRG Oborniki. 

Opracował: st. str. Michał Obidowski

Zdjęcia: JRG