ĆWICZENIA NA FERMIE "ANTONIN"

W dniu 23 lipca 2019 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe "ANTONIN" dla SIS JRG Oborniki oraz OSP gminy Oborniki.

Do celów szczegółowych JRG należało:

  • Sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zasadami BHP,
  • Sprawdzenie czasu dojazdu pojazdów JRG na teren zakładu,
  • Sprawdzenie planów i procedur występujących w fermie "ANTONIN",
  • Sprawdzenie możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń,
  • Sprawdzenie umiejętności organizacji działań ratowniczych, w tym dzielenia terenu akcji na odcinki bojowe.

Do zadań OSP z terenu gminy Oborniki należało:

  • Sprawdzenie zgodności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zasadami BHP,
  • Sprawdzenie umiejętności tworzenia punktów czerpania wody z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
  • Sprawdzenie łączności bezprzewodowej,
  • Sprawdzenie umiejętności pracy w sprzęcie OUO.

W manewrach brały udział: OSP Maniewo, OSP Objezierze, OSP Ocieszyn a także dwa zastępy z JRG Oborniki.

Sporządził: sekc. Michał Obidowski

Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Krasowski