AKCJA ZIMA 2019-2020

 

20 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przeprowadzone zostały ćwiczenia w formie aplikacyjnej pod kryptonimem "ZIMA 2019-2020".

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy kpt. Krzysztof Pertman, który przywitał zaproszonych przedstawicieli jednostek organizacyjnych, a następnie przekazał prowadzenie ćwiczeń mł. bryg. Markowi Wiktorskiemu. 

Ćwiczenia obejmowały organizację akcji ratowniczej na drodze krajowej nr 11.  Realizacja zadań w zakresie zimowych anomalii pogodowych przyczyniła się do poprawienia współpracy z samorządami, podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa mieszkańców, a także osób czasowo przebywających na terenie powiatu obornickiego. Podstawowym celem było oszacowanie stopnia przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w zakresie: transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych  i kolejowych, zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

Podczas ćwiczeń wypracowano schemat działań z podmiotami uczestniczącymi tj. PRM, POLICJĄ, PCZK, GCZK, GDDKiA oraz Wojewódzkimi Zarządami Dróg odpowiedzialnymi za (DW 178, 187), Powiatowym Zarządem Dróg, a także przedstawicielami gmin i powiatu. Omówiono możliwości działań podczas anomalii pogodowych poszczególnych służb. Wypracowane wnioski pozwolą udoskonalić umiejętność współdziałania, sprawdzenie obowiązujących procedur postępowania, a także usprawnią praktyczne metody działania podczas zdarzeń związanych z usuwaniem skutków zimowych anomalii pogodowych.

Poniżej fotorelacja z przebiegu spotkania.


Opracował: mł. bryg. Marek Wiktorski

Zdjęcia: KP PSP Oborniki