SZCZEGÓLNY GOŚĆ NA ODPRAWIE OPERACYJNEJ Z DRUHAMI OSP W SPRAWIE PROGRAMU 5000+

 

 

 

03.09.2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyła się narada operacyjna z druhami OSP powiatu obornickiego. Tematem narady była zmiana Ustawy z dnia 31 lipca 2019roku o ochronie przeciwpożarowej, która stała się przyczynkiem do rozpoczęcia  programu rządowego 5000+ finansowanego z budżetu państwa. Program przeznaczony jest na dofinansowanie jednostek OSP na terenie całej Polski i opiewa na 82mln złotych.

Szczególnym gościem, który zaszczycił nas w trakcie odprawy był Dyrektor ARiMR Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Pan Michał Zieliński. Pan Dyrektor jako osoba, której szczególnie blisko jest do lokalnej społeczności, która wspiera jednostki ochotniczych straży pożarnych omówił swoje starania w realizacji programu, przedstawił również:

- ogólne założenia programu;

- tryb i zasady przekazywania dotacji na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019roku” ;

- przedstawił wzór wniosku;

- omówił newralgiczne zagadnienia i szczegóły ułatwiające opiniowania wniosków;

Pan Michał Zieliński wystąpił w imieniu druhów z powiatu obornickiego z prośba
do komendanta powiatowego o jak najszybsze weryfikowanie wniosków, o to żeby te wnioski były w każdym przypadku pozytywnie zaopiniowane oraz żeby w przypadkach szczególnych, kiedy druhowie sami nie mogą dotrzeć do komendy powiatowej PSP w Obornikach uruchomić zasoby komendy i pojechać do ich jednostek macierzystych. Niniejsza prośba została przez kpt. Krzysztofa Pertmana uwzględniona w całości.

Ponadto na wniosek Pana Michała Zielińskiego Komendant Powiatowy PSP w Obornikach powołał specjalny zespół na czele z Zastępcom Komendanta Powiatowego st. Kpt. Dariuszem Szramą, który w weekend poprzedzający termin składania wniosków będzie do dyspozycji druhów OSP i będzie pomagał im w kwestiach merytorycznych związanych z programem 5000+.

Na koniec spotkania Komendant Powiatowy PSP w Obornikach podziękował Panu Michałowi Zielińskiemu, który pomimo zadań realizowanych w ARiMR nie szczędzi czasu na wsparcie rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach.

 tekst: mł. kpt. Mariusz Walkowiak

zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Walkowiak