ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE „SUMIN 2019”

 

2 października br. w godzinach przedpołudniowych na obiekcie „SUMIN” w Świerkówkach pod kierownictwem mł. bryg. Marka Wiktorskiego odbyły się ćwiczenia  taktyczno – bojowe strażaków z powiatu obornickiego. W ćwiczeniach brały udział zastępy  GCBA z JRG Oborniki oraz OSP Ocieszyn i OSP Objezierze.

Podczas ćwiczeń zapoznano się z zagrożeniem pożarowym, procesem technologicznym oraz zaopatrzeniem wodnym  zakładu. Omówiono zasady BHP podczas ćwiczeń i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczono elementy ewakuacji osób i mienia, osoby poszkodowanej, a także sprawdzono poprawność działania instalacji w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu przez pracowników zakładu. Na wyróżnienie zasługuje praca kierownictwa zakładu i zespołu teleinformatycznego, które to  po otrzymaniu alarmu o pożarze niezwłocznie przystąpiły do ewakuacji osób i mienia zabezpieczając bazę danych zakładu (nie narażając tym samym zakładu na znaczne straty).

Ponadto był to czas na sprawdzenie czasów dojazdu SIS jednostek ochrony przeciwpożarowej do zakładu i ewentualne sprawdzenie utrudnień w dojeździe na drodze krajowej nr 11.  Sprawdzono gotowość bojową OSP biorących udział w ćwiczeniach, możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń oraz oceniono umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi. Po wykonaniu wszystkich założeń ćwiczenia zostały omówione i podsumowane wraz z przedstawicielami zakładu. Głównym rozjemcą ćwiczeń z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Obornikach był mł. kpt. Mariusz Walkowiak.

Opracował: mł. bryg. Marek Wiktorski

 

 

Zdjęcia: mł. bryg. Marek Wiktorski