ĆWICZENIA POD KRYPTONIMEM "ZIMA 2018"

7 listopada 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przeprowadziła ćwiczenia aplikacyjne pod kryptonimem "ZIMA 2018". Ćwiczenia obejmowały organizację akcji ratowniczej na drodze krajowej nr 11.  Realizacja zadań w zakresie zimowych anomalii pogodowych przyczyniła się do poprawienia współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a także osób przejeżdżających przez powiat obornicki.

Podczas ćwiczeń wypracowano wspólnie z podmiotami PRM, POLICJI, PCZK, GCZK, GDDiK oraz Powiatowym i Miejskimi zarządami dróg wnioski mające udoskonalić umiejętność współdziałania, sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas zdarzeń związanych z usuwaniem skutków zimowych anomalii pogodowych.

Opracował: mł. bryg. Marek Wiktorski