CZAD - CICHY ZABÓJCA

POMOC ŚWIĄTECZNA DLA PODOPIECZNYCH DPS W RZADKOWIE

W dniu 17 grud

AKCJA "OTWARTE STRAŻNICE"

DOSKONALENIE ZAWODOWE OBORNICKICH STRAŻAKÓW

Jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania elitarnej służby ratowniczej jaką z pewnością jest Państwowa Straż Pożarna jest doskonalenie zawodowe. W minionym miesiącu oborniccy strażacy wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

WIELKOPOLSKA AKCJA OTWARTE STRAŻNICE

 

W dniu 7 grudnia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbędzie się akcja edukacyjna "otwarte strażnice".

Celem akcji jest:

  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Bezpieczeństwo związane z tlenkiem węgla – akcja prewencyjna „NIE DLA CZADU”.
  • Bezpieczeństwo związane z okresem zimowym.

 

WYPADEK W SŁONAWACH

Subskrybuj zawartość